Inschrijving Kamp 2020

  Persoonlijke gegevens van het lid

  Voornaam + naam lid

  Geboortedatum lid

  Geslacht lid

  Officiële verblijfplaats kind

  Voornaam + naam ouder of voogd

  Adres

  Telefoonnummer

  Gsm

  Eventuele tweede verblijfplaats

  Voornaam + naam ouder of voogd

  Adres

  Telefoonnummer

  Gsm

  Extra contactpersoon

  Extra contactpersoon bij afwezigheid van ouders : (bv. Familie, grootouders, ..)
  Voornaam + naam:

  Telefoonnummer:

  Toestemming toedienen medicatie

  Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande vooraf toestemming te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

  Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon/dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe dienen:
  janee

  Contactgegevens van uw huisarts

  Naam huisarts

  Telefoonnummer huisarts

  Medische gegevens

  Heeft uw kind een ziekte of beperkingen (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie, …)

  Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke, hoe dikwijls, hoeveel?

  Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? ja / neen In welk jaar?

  Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen ?

  Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, bepaalde allergieën)?

  Activiteiten

  Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd?

  sport janee
  spel janee
  staptochten janee
  zwemmen janee

  Indien nodig kan je hier verdere uitleg toevoegen

  Opmerkingen

  Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, …)?

  Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?

  [recaptcha]

  De kostprijs voor de Joro's, knimmers & Sjo'ers is 130 euro.
  De sloebers betalen 95 euro.
  Te betalen op rekeningnummer BE12 7845 8974 7292 met vermelding: naam lid-kamp.
  Wanneer je via de website inschrijft gaan we ervan uit dat je via een overschrijving betaalt.
  Gelieve contact op te nemen met Laurien indien je een andere regeling wilt treffen.
  Laurien Jacobs
  G: 0479/67.52.08
  E: laurien@ksatuilt.be