Inschrijving Kamp 2020

  Persoonlijke gegevens van het lid

  Voornaam + naam lid

  Geboortedatum lid

  Geslacht lid

  Officiële verblijfplaats kind

  Voornaam + naam ouder of voogd

  Adres

  Telefoonnummer

  Gsm

  Eventuele tweede verblijfplaats

  Voornaam + naam ouder of voogd

  Adres

  Telefoonnummer

  Gsm

  Extra contactpersoon

  Extra contactpersoon bij afwezigheid van ouders : (bv. Familie, grootouders, ..)
  Voornaam + naam:

  Telefoonnummer:

  Toestemming toedienen medicatie


  Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande vooraf toestemming te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.


  Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon/dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe dienen:

  Contactgegevens van uw huisarts

  Naam huisarts

  Telefoonnummer huisarts

  Medische gegevens

  Heeft uw kind een ziekte of beperkingen (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie, …)

  Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke, hoe dikwijls, hoeveel?

  Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? ja / neen In welk jaar?

  Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen ?

  Opmerkingen

  Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen, …)?

  Overige

  Nog andere vragen, opmerkingen of suggesties?


  De kostprijs voor de Joro's, knimmers & Sjo'ers is 130 euro.
  De sloebers betalen 95 euro.
  Te betalen op rekeningnummer BE12 7845 8974 7292 met vermelding: naam lid-kamp.
  We gaan ervan uit dat je via een overschrijving betaalt.
  Gelieve contact op te nemen met Wout indien je een andere regeling wilt treffen.
  Wout Hamaekers
  G: 0496/24.01.39
  E: wout@ksatuilt.be