Inschrijven werkjaar 2019-2020

Persoonlijke gegevens van het lid

Voornaam + naam lid

Geboortedatum lid

Geslacht lid

Officiële verblijfplaats kind

Adres

Gegevens ouders

Telefoonnummer

Noodnummer

Email

Overige gegevens

Broers/zussen bij KSA Tuilt?

Wij zijn ermee akkoord dat er foto’s van ons kind op de KSA-site worden geplaatst

Ik wil een nieuw sjaaltje kopen

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?

Prijzen

Inschrijving: €40,00
Sjaaltje: €2,50

Wanneer je via de website inschrijft gaan we ervan uit dat je via een overschrijving betaalt.
Het rekeningnummer kan je terugvinden op de info pagina op deze website.
Gelieve contact op te nemen met Laurien indien je een andere financiële regeling wilt treffen.
Laurien Jacobs
G: 0479/675 208
E: laurien@ksatuilt.be

[recaptcha]