Inschrijven ledenweekend 2022

  Persoonlijke gegevens van het lid

  Voornaam + naam lid *

  Ban lid *

  Geboortedatum lid *

  Medisch


  Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande vooraf toestemming te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.


  Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon/dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe dienen:*
  janee

  Moet uw kind medicijnen nemen? (zo ja wanneer en hoeveel): *

  Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, voedingsmiddelen of andere stoffen: *

  Is er nog iets waar de leiding op de hoogte van moet zijn? (bedplassen, slaapwandelen, epilepsie, …) *

  Overige

  Nog andere vragen, opmerkingen of suggesties?

  Mogen wij foto's van uw kind maken en gebruiken voor onze website en social media?*
  janee