Inschrijving ledenweekend 2019

Persoonlijke gegevens van het lid

Voornaam + naam lid *

Ban lid *

Geboortedatum lid *

Medisch

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande vooraf toestemming te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon/dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe dienen:
janee

Moet uw kind medicijnen nemen bij het eten: *

Moet uw kind medicijnen nemen voor het slapen gaan: *

Moet uw kind op een ander moment medicijnen nemen: *

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen: *

Is er nog iets waar de leiding op de hoogte van moet zijn? (heimwee, slaapmoeilijkheden, bedwateren, …) *

Overige

Nog andere vragen, opmerkingen of suggesties?

Mijn kind moet op 1 of ander moment naar huis voor hobby’s:
Indien ja, dan moet je hier de richturen schrijven van vertrek en aankomst